Handelsbetingelser

Dine data

Data vi gemmer ved billetkøb
Dit navn, mobilnummer, email, antal voksne og børn samt købspris, for registrering af billetkøb, samt til passagerlister der kræves af søfarts myndighederne.
Regnskabsmæssige oplysninger gemmes desuden i henhold til lovkrav fra skatte myndighederne.
Endvidere registres betalingsoplysninger i forbindelse gennemførelsen af købet, samt eventuel refusion ved aflysning.
Opbevaring og Deling
Udover ovennænte myndigheder og det benyttede betalings gateway, deles ingen af dine data med tredjepart. Dine data opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, adgangssikret, og kun så længe regnskabsloven foreskriver.
Datasikkerhed
Ved tegn på, eller forhøjet risiko for, brud af datasikkerheden ved fejl, eller ulovlig indtrængen i de anvendte systemer, underrettes alle berørte parter straks.

Cookies

Anvendes udelukkende for at give dig en god og sikker brugeroplevelse. Der anvendes ikke unødvendige, eller tredjeparts cookies, og der lagres kun de absolut nødvendige data ved gennemførelse af køb.

Generelle Vilkår og Handelsbetingelser.

Arrangøren

Havturist
C/O Axelsen Media & Event
Irisvej 3
5500 Middelfart
CVR: 41265922

Kontaktperson: Aktøren for arrangementet
Telefon: Fremgår af billet/kvittering
E-mail: Fremgår af billet/kvittering

Salgs og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:

Havturist
C/O Axelsen Media & Event
Irisvej 3
5500 Middelfart

Tlf: +45 50 41 25 00
Email: info@havturist.dk
CVR: 41265922

Herefter benævnt Havturist

  • 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Havturist formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

  • 2. BETALING

Der kan betales med Visa/Dankort, Visa, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro, VisaElectron samt MobilePay®

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

Bemærk: På bankudskrift vil modtager fremgå som Axelsen Media & Event

  • 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker enten via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling, eller ved valg af postforsendelse, fremsendt med PostNord som almindelig brevpost næste hverdag. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annulleres.

  • 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at Havturist opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

Havturist overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

Havturist videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

  • 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning

Bestillings og leveringsgebyrer refunderes ikke.

Havturist har ingen indflydelse, eller råderet vedrørende arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement. Dette forhold er alene mellem køber og arrangør.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

  • 6. FORTRYDELSESRET

Bemærk: I henhold til “Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 12” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Havturist fungerer udelukkende som formidler (salg) af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via Havturists onlinesystem. Det er ikke muligt at købe billetter uden accept af nærværende handelsbetinger, og kunden er selv ansvarlig for at de er læst.

Er der tale om misbrug af kort, skal kortindehaveren selv kontakte egen bank, og gennemføre en standsning af betaling, hvorefter Havturist.dk ligeledes skal gøres opmærksom på dette.

  • 7. AFTALEÆNDRINGER

Havturist har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

  • 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Aarhus.